Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Happinezz Academy 

 
1 – Happinezz Academy CoachTribe is een onderdeel van de Happinezz Academy. Happinezz Academy is een aanbieder van een online platform waarop programma’s op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en mentale gezondheid worden aangeboden. Happinezz Academy biedt abonnementen aan waarmee de koper van een abonnement toegang verkrijgt tot het platform van Happinezz Academy. Een koper van een abonnement bij Happinezz Academy (“koper”) stemt in met de volgende bepalingen.

2 – Abonnement Happinezz Academy biedt twee soorten abonnementen aan; een maandabonnement en een jaarabonnement. Voor het maandabonnement gelden de bepalingen onder 3, voor een jaarabonnement gelden de bepalingen onder 4. Voor beide abonnementen geldt dat bij aanschaf van het abonnement de inhoud en prijs van het abonnement voor de koper duidelijk kenbaar worden gemaakt. Happinezz Academy heeft het recht om het abonnementsgeld in de loop der tijd te verhogen. Happinezz Academy biedt bij een tussentijdse verhoging van de prijs aan de koper altijd de mogelijkheid om het abonnement te annuleren. 

3 – Maandabonnement De koper van een maandabonnement betaalt maandelijks het abonnementsgeld aan Happinezz Academy door middel van automatische incasso. Het maandabonnement start op de datum dat de koper het abonnement aanschaft en wordt na afloop van een maand automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Indien de koper het abonnement wil stopzetten, kan hij dit doen door zijn annulering door te geven in de Happinezz Academy. Bij de opzegging geldt een opzegtermijn van een maand. Happinezz Academy bevestigt de opzegging en geeft hierbij aan tot wanneer de koper toegang heeft tot de programma’s op het platform. 

4 – Jaarabonnement De koper van een maandabonnement betaalt het abonnementsgeld voor het gehele jaar ineens aan Happinezz Academy door middel van een automatische incasso. Het jaarabonnement start op de datum dat de koper het abonnement aanschaft en wordt na afloop van een jaar automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Indien de koper het abonnement wil stopzetten, kan hij dit doen door zijn annulering door te geven in de Happinezz Academy. Bij de opzegging geldt een opzegtermijn van een maand. Happinezz Academy bevestigt de opzegging en geeft hierbij aan tot wanneer de koper toegang heeft tot de programma’s op het platform.

5 – Proefperiode De koper van een maand- of jaarabonnement heeft altijd recht om het abonnement binnen een periode van twee weken op te zeggen. In geval van een opzegging binnen twee weken na aanschaf van een abonnement, wordt het abonnement direct stopgezet en betaalt de koper slechts een (totaal)prijs van € 0,02. Om de proefperiode te beeïndigen moet de koper binnen veertien dagen na aanschaf van het abonnement deze annuleren via de desbetreffende knop in het menu van de Happinezz Academy. Behoudens de proefperiode en de reguliere opzegmogelijkheden biedt Happinezz Academy geen andere vormen van annulering van het abonnement. 

6 – Overdracht Het is de koper niet toegestaan een ander toegang te verschaffen tot het platform. Indien de koper dit toch doet, heeft Happinezz Academy het recht om de toegang tot het platform per direct stop te zetten, zonder dat Happinezz Academy de koper hiervoor geld terug moet betalen. De koper kan het abonnement niet overdragen op een ander. Happinezz Academy is niet verplicht tot enige terugbetaling als een koper niet gebruik maakt van zijn abonnement. 

7 – Platform De koper verkrijgt toegang tot het online platform van Happinezz Academy. Op dit platform heeft de koper onbeperkt toegang tot alle beschikbare programma’s. Happinezz Academy garandeert dat iedere maand tenminste twee nieuwe programma’s beschikbaar komen. Het is de koper niet toegestaan programma’s op te slaan, te kopiëren, te verspreiden of een andere manier inbreuk te maken op auteursrechten. Het is de koper wel toegestaan programma’s op te slaan voor eigen gebruik. 

8 – Bereikbaarheid platform Happinezz Academy spant zich in om het platform altijd aan te bieden en beschikbaar te stellen. Het kan voorkomen dat er door storing of werkzaamheden tijdelijk geen toegang tot het platform aan de koper kan worden verleend. Dit levert geen terugbetalingsverplichting op, tenzij de periode van onbereikbaarheid onredelijk lang is geweest. 

9 – Aansprakelijkheid Happinezz Academy spant zich in om programma’s te leveren die van kwalitatief hoge waarde zijn voor de koper. Happinezz Academy is echter nooit aansprakelijk voor eventuele gevolgen die de koper ervaart door het (al dan niet) opvolgen van adviezen die voortkomen uit programma’s. De koper blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk wat hij met de inhoud van het programma doet. 

10 – Benodigdheden In sommige gevallen kan het aangeraden worden op bepaalde spullen te gebruiken tijden het volgen van een programma. Dit kan pen en papier zijn, maar bijvoorbeeld ook een afdruk van werkbladen. Happinezz Academy verschaft deze extra benodigdheden niet, indien een koper van deze benodigdheden gebruik wenst te maken, dient hij hiervoor zelf zorg te dragen. 

11 – Privacy Happinezz Academy is verplicht om kopers informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over de website van Happinezz Academy is opgenomen in de privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen kopers altijd contact opnemen een mail te sturen naar: support@houseofhappinezz.nl   

Bij de aanschaf van een abonnement vraagt Happinezz Academy om voor- en achternaam, e-mailadres van de koper. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het verschaffen van toegang tot het platform.

Happinezz Academy maakt gebruik van de volgende programma’s:

  • Active campain: dit programma wordt door Happinezz Academy gebruikt om e-mailverkeer geautomatiseerd te laten plaatsvinden. 
  • Learndash: dit programma verzorgt het online platform dat het aanbieden van de programma’s mogelijk maakt. 
  • Mollie: dit is de betaalprovider van Happinezz Academy 

Door fiscale regelgeving is Happinezz Academy verplicht om de gegevens van kopers voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere koper heeft altijd het recht om Happinezz Academy te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. Happinezz Academy hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een koper heeft het recht om een klacht over Happinezz Academy met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Kopers hebben de mogelijkheid om vragen aan Happinezz Academy te stellen over de aangeboden programma’s. Indien Happinezz Academy de vraag van de koper aan de betreffende trainer wil voorleggen, zal Happinezz Academy ervoor zorgen dat de persoonsgegevens van de koper niet zichtbaar zijn, tenzij de koper toestemming geeft om zijn persoonsgegevens aan de trainer worden doorgegeven. 

12 – Wanneer koper lid wordt van het CoachTribe VIP-programma krijgt deze er 2 tickets voor CoachTribe Live bij. Om van deze tickets gebruik te maken dient de koper tenminste drie maanden lid te zijn van het VIP-abonnement. Daarnaast betaalt koper 17,50 euro per ticket als arrangementskosten. 

13 – Op de overeenkomsten tussen de koper en Happinezz Academy is Nederlands recht van toepassing. Een eventueel geschil kan enkel worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.